การเรียกดูหมวดหมู่

พลังงาน

กฟน. จัดงานวาระครบรอบ 61 ปี ขับเคลื่อนเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ ก้าวเข้า 62 ปี…

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบรอบ 61 ปี ของการสถาปนา มุ่งหน้าขับเคลื่อนมหานครอัจฉริยะ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ก้าวสู่ 37 ปี Thai Polyethylene นำเทคโนโลยีพิเศษ ควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้…

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน เครือซีเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี มากกว่า 37 ปี

ผลิตไฟฟ้า นวนคร ลุยโครงการส่วนขยายระยะที่สอง ด้วยงบลงทุนกว่า 3,105 ล้านบาท…

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) เปิดเผยว่า บริษัทฯเกิดจากการร่วมทุน

เชฟรอนควัก 34.8 ล้านบาท นำร่องโครงการสร้างปะการังเทียมจากแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม…

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บีซีพีจี เริ่มเปิดขายไฟโครงการลมลิกอร์ก่อนกำหนดรับรู้รายได้ทันที

บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการลมลิกอร์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) อำเภอปากพนัง