ติดต่อเรา

บริษัท อินดัสตรี้ บิสนิวส์ กรุ๊ป จำกัด
106/7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 28
แยก 3 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250
โทร: 02-1369642, 096-4980240
แฟ็กซ์: 02-1369642