บี-ควิก คว้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2564 ประเภท “ศูนย์บริการรถยนต์แบบเร่งด่วน” ขวัญใจมหาชน

บริษัท บี-ควิก จำกัด (B-Quik) ศูนย์บริการตรวจเช็กรถยนต์แบบครบวงจร รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2564 หรือ Thailand Automotive Quality Award 2021 (TAQA 2021) จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศไทย

รางวัลดังกล่าว สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศไทย โดยบี-ควิก ถูกยกให้เป็นแบรนด์ ศูนย์บริการรถยนต์แบบเร่งด่วนอันดับ 1 ขวัญใจมหาชน ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ บี-ควิก ในการพัฒนาการให้บริการดูแลรถยนต์แบบครบวงจรกับลูกค้ากว่า 2 ล้านคันต่อปี ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินธุรกิจมาในประเทศไทย ให้บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมการรับประกันสินค้าและบริการ รวมไปถึงความใส่ใจในการให้บริการที่พนักงานทุกคนมอบให้กับลูกค้า

นางสาวบุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บี-ควิก จำกัด เปิดเผยว่า บี-ควิก เป็นศูนย์บริการตรวจเช็ก ซ่อม เปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่อง แบบครบวงจร ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน โดยมีการปรับตัวในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคให้มากขึ้น พร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

บี-ควิก ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความประทับใจและจริงใจ เห็นได้จากการขยายสาขา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก การพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย้ำความเป็นที่ 1 ในตลาดศูนย์บริการเร่งด่วนของบี-ควิก

ล่าสุดได้ร่วมกับมิชลิน พันธมิตรแบรนด์ยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก สนับสนุนยางรถยนต์ พร้อมบริการติดตั้ง และตรวจเช็กรถ 30 รายการ ให้กับรถของทีมงานจาก โครงการต้องรอดเพื่อใช้ในภารกิจขนส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค และช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ได้อย่างปลอดภัย โครงการต้องรอดก่อตั้งโดย คุณชายอดัม-หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ณ บี-ควิก สาขาพระราม 5 เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้ได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารให้กับ โครงการต้องรอด Up for Thai เพื่อนำไปช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ป่วยโควิด ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับมาตรการเรื่องการจัดการความสะอาดและปลอดเชื้อฯ บี-ควิกตระหนักและออกมาตรการเข้มข้น กำชับให้พนักงานทุกฝ่ายปฎิบัติอย่าเคร่งครัด โดยศูนย์บริการทุกแห่งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์บริการทุกวันและทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคน พร้อมการเว้นระยะห่าง Social Distancing ในห้องรับรองโดยเว้นเก้าอี้ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร,การวัดอุณหภูมิของลูกค้า และพนักงานทุกคน รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการสำหรับลูกค้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กระจายทั่วในศูนย์บริการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเมื่อมาใช้บริการที่ศูนย์ฯรวมถึงสุขภาพของพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติงาน ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ ปฏิบัติการ ยับยั้ง Covid-19 เพื่อรถ เพื่อคุณและแนะนำการชำระเงินด้วยการสแกนจ่ายแบบ QR Code แทนเงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง บี-ควิก ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่านฝ่าวิกฤตช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย และพวกเรายังเปิดให้บริการทุกวัน (ตามปกติ)ทุกสาขา ทั่วประเทศ