GPSC ลุยสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ Semi Solid แห่งแรกในไทย มูลค่ากว่าพันล้าน คาดเปิดดำเนินงานได้สิ้นปี 63 รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ตอกเสาเข็มโรงงานแบตเตอรี่ Semi Solid แห่งแรกของไทย ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 12 ไร่ งบลงทุนประมาณ 1,100 ล้านบาท คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดเชิงพาณิชย์ปลายปี 2563

            นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผย ว่า ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ Semi Solid กับ บริษัท บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่จากประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าโครงการประมาณ 1,100 ล้านบาท

โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการผลิตภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 นับเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Semi Solid

            สำหรับเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่ของโรงงานดังกล่าวในระยะแรกจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 30 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 100 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามในระยะยาวจะพิจารณาสร้างโรงงานเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ในที่ตั้งอื่น กรณีที่ขยายโครงการผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (Giga Scale) โดยคาดว่าจะเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรที่เป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านพลังงานที่จะรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทชิตี้ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ