FPT คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ตอกย้ำธุรกิจยั่งยืน One Platform อสังหาฯครบวงจร

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ(FPT) คว้า 3 รางวัล ด้านความยั่งยืนปี 2563 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจด้วยOne Platform อสังหาฯครบวงจร

            นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ปี 2563 ถือเป็นอีกปีที่สำคัญของบริษัทในด้านการดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน การได้รับจัดอันดับจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจ และกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักลงทุนทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สำหรับปี 2564 มีเป้าหมายที่จะสร้าง One Platform หรือแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ที่ผสาน 3 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศักยภาพสูงของทุกกลุ่มด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของบริษัท

            สำหรับในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนสามารถลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

            พร้อมทั้งยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 5 ดาว ดีเลิศ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินจาก 692 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

            นอกจากนี้ ในระดับสากล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการประเมินมาตรฐานจาก GRESB ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ที่ทำการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยปี 2563 เป็นปีแรกที่บริษัทเข้าร่วมการประเมิน และได้รับคะแนนในหมวดการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท Diversified Real Estate Company

นอกจากนี้ยังได้รับ GRESB Green Star ในหมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงถึงการดำเนินการที่มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ