CP LAND สยายปีกเดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรม ตั้งเป้ารายได้แตะ 1,200 ล้านบาทอีก 3 ปีข้างหน้า

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND  หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สยายปีกเดินหน้าแผนการลงทุนและขยายธุรกิจโรงแรมเครือฟอร์จูน กรุ๊ป (Fortune Group) ภายใต้เครือ CP LAND เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจโรงแรมทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายได้รายได้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมแตะระดับ 1,200 ล้านบาท ในปี 2568

นายกนธีร์ ติรวิภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจโรงแรมเครือฟอร์จูน กรุ๊ป ว่า ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมภายใต้เครือ CP LAND มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น เริ่มกลับมาขยายตัวปกติ ใกล้เคียงกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มดีขึ้นจากการเปิดประเทศ ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  CP LAND จึงมีแผนการที่จะขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างการขยายตัวของรายได้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมสู่ระดับ 1,200 ล้านบาท ในปี 2568 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์หลักของทุกธุรกิจในเครือ CP LAND ที่ตั้งเป้าหมายรายได้รวมสู่ระดับ 5,000 ล้านบาท ในอีก 3 ปีข้างหน้าเช่นกัน

 ปัจจุบัน CP LAND มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 13 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด 4,150 ล้านบาท ซึ่งใน 3 ปีต่อจากนี้ 2566 CP LAND มีแผนการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงแรมไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท โดยการขยายธุรกิจมีทั้งซื้อโรงแรมเก่าและสร้างโรงแรมใหม่ในที่ที่มีศักยภาพสูงและอยู่ในทำเลที่ตอบโจทย์ ซึ่งการลงทุนแบ่งระดับโรงแรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โรงแรมกลุ่มที่ 1 เป็นโรงแรมขนาด 300-400 ห้อง อย่างน้อย 1 แห่งโดยมีเป้าอยู่ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ และพังงา เป็นต้น ถัดมาเป็น

โรงแรมกลุ่มที่สอง กลุ่มนี้จะเป็นโรงแรมขนาด 150-200 ห้อง อย่างน้อย 2 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่ เชียงใหม่ พัทยา หรือจังหวัดท่องเที่ยวรอง ซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาล

โรงแรมกลุ่มที่สาม เป็นโรงแรมที่เป็นลักษณะไม่เกิน 79 ห้องอย่างน้อย 15 แห่ง เป้าหมายคือ หาดใหญ่ ศรีราชา ระยอง กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น อุดรธานี และกาญจนบุรี โดยทั้ง 3 กลุ่มจะเป็นแนวทางการขยายในธุรกิจโรงแรม