AA&P ปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ ประกาศรีแบรนด์ สู่ “FynnCorp Capital Group” ยกระดับเป็นกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  หรือ AA&P ผู้รับปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ สู่การเป็น FynnCorp Capital Group ตอกย้ำศักยภาพความเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้บริการครบวงจร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ใส่ใจและเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดให้คุณ

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ บริษัท ฟินน์คอร์ป แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด หรือ FynnCorp ซึ่งนับว่าปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของแบรนด์

บริษัทมีเป้าหมายที่อยากจะผลักดันและสนับสนุนลูกค้า ทั้งบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กถึงกลาง เพื่อสร้างการเติบโตและสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการลงทุน ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจถึงความเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งคาดหวังว่าในอีก 5 – 6 ปีข้างหน้า จะเห็นการลงทุนได้มีการกระจายเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม และบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

นายพรพุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม บริษัทต้องการเป็นผู้นำในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG บริษัทอยากที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาการลงทุนแรกที่ลูกค้านึกถึงในการมอบบริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน การบริหารเงินทุนแบบยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางความคิดด้านความยั่งยืน

ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์บริการด้านการลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้การขยายธุรกิจ เป็นทั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาการลงทุนแบบครบวงจร การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญ การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ถือเป็นบริบทที่กำหนดบทบาทใหม่ให้สำหรับกลุ่มบริษัทพร้อมก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท Create Innovative Financial Ecosystem to Share Inclusive Growth for All สร้างระบบนิเวศทางการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อแบ่งปันการเติบโตอย่างทั่วถึงให้กับทุกคน