41 ปี “ประชาอาภรณ์” ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม การรันตรีคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO14001,9001

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เครือสหพัฒน์ฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก และชุดว่ายน้ำมากกว่า 41 ปี โดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั้งในและต่างประเทศ เช่น ARROW, LACOSTE , BSC , ARENA , STREAM LINE , ELLE โดยมีฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 3 สาขา คือ สาขาจังหวัดลำพูน สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตลอดจนระบบการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001,9001และ ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระบบความร่วมมือในสถานประกอบกิจการจะสามารถเป็นทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้เป็นอย่างดีรัฐได้กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ไว้ ปัจจุบันโดยเน้นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทเป็นอีก 1 บริษัทที่ใส่ใจด้านคุณภาพแรงงาน และสวัสดิการแรงงาน มีช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานอยู่เสมอ ใส่ใจถึงสวัสดิการที่ลูกจ้างควรจะได้รับเป็นอย่างดีเยี่ยม

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์การทำงานไว้อย่างชัดเจนในการจัดการและบริหารภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักเสริมสร้างฐานธุรกิจและรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันมีความตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้จะนำพาบริษัทไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ในสถานการณ์โควิด -19 บริษัทคงห่วงใยและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการแบ่งปัน มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำแก่บุคลาการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ จำนวน 10,000 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบ  ซึ่งหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ มีคุณสมบัติสามารถป้องกันละอองฝอยจากการไอจาม ซักซ้ำได้ 30 ครั้ง ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ 54 เปอร์เซ็นต์ (PM 2.5) ระบายอากาศได้ดี ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และที่สำคัญหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพมาตรฐาน  จึงการันตีได้ว่าสามารถ ใช้งานได้จริงเหมาะสมกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงในจุดคัดกรอง และประชาชนทั่วไป  เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 พร้อมยังช่วยลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง