ไทยประกันชีวิต จัดโครงการ Thai Life Sharing’s Day 2019

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Thai Life Sharing’s Day 2019  เชิญชวนบุคลากรไทยประกันชีวิต บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตร ร่วมเป็นจิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป