โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมชวนพนักงานบริจาคโลหิตเพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์โควิด-19 และสำรองโลหิตไว้ใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์