โซเด็กซ์โซ่ ดกิจกรรมหยุดความหิวเป็นโครงการเพื่อสังคมที่โซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกจัดขึ้นต่อเนื่องฯ

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริการบริหารอาคารแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมหยุดความหิวเป็นโครงการเพื่อสังคมที่โซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกจัดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดียวกันของทุกปี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยขจัดความหิวโหยและลดภาวะขาดสารอาหารของผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์