แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ในกลุ่มอสังฯและก่อสร้าง

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)(LH) เป็นผู้แทนบริษัทฯเข้ารับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในงาน MONEY & BANKING AWARDS 2019 จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีนั้นพิจารณาจากผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม             สำหรับรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2019 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ซึ่งแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ โดยมี 9 บริษัทที่ได้รับรางวัล โดยนำผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมาพิจารณาจัดอันดับ