เหล็กสยามยามาโตะ คว้ารางวัลชะเลิศ Golden Award บนเวที Thailand Quality Prize 2019 พัฒนาทักษะ ก้าวสู่ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS คว้ารางวัล Golden Award บนเวทีการประกวด Thailand Quality Prize 2019 จากผลงานพนักงานส่วนซ่อมบำรุง 1 ฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Golden Award ประเภท Support QCC Prize ในการประกวด Thailand Quality Prize 2019 จากผลงานของพนักงานส่วนซ่อมบำรุง 1 ฝ่ายวิศวกรรม โดยได้จำลองเลือกปัญหา HMD Edger Side Guide ไม่ Detect เหล็กมาทำกิจกรรม ซึ่งสามารถลดความสูญเสียได้ประมาณ 330,000 บาท/ปี

            แหล่งข่าวระบุ ว่า รางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อใช้ป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรและตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหางานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพด้วยระบบ QC Circle (กลุ่มคนขนาดเล็กประมาณ 3-10 คน ที่อยู่ในสายงานเดียวกันมารวมตัวกันอย่างอิสระ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในด้านการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพงานโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีการควบคุมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง)

            อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดนโยบายเชิงคุณภาพไว้ โดยการผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานและบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัย และความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร SYS จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเสมอมา

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท Yamato Kogyo, Mitsui, ปูนซิเมนต์ไทย,Sumitomo Corporation (Thailand), Mitsui & Co. (Thailand) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อเริ่มต้นบุกเบิกผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและทดแทนการนำเข้า ส่งผลให้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เติบโตและพัฒนาจนเป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนรายใหญ่ที่สุดของประเทศและมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปให้เป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบัน SYS มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้ถึงปีละ 1,100,000 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยสงวนเงินตราของประเทศได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้าอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ช่วยให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วให้การรับ และการขนส่งสินค้าต่อลูกค้ามีประสิทธิภาพ