เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) มอบจักรยานออกกำลังกาย จำนวน 41 เครื่อง

บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้คนไทยสนุกกับการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ในโครงการเพื่อสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันกับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มอบจักรยานออกกำลังกาย จำนวน 41 เครื่อง ให้กับศูนย์เยาวชนลุมพินี เพื่อนำไปสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เยาวชนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ