เทสโก้ โลตัส รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน อัดงบ 120 ลบ.จับมือร่วมฝ่าวิกฤติโควิด -19

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ รู้กันกันดีในนาม เทสโก้ โลตัส รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 และรางวัลนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า เทสโก้ โลตัส เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกในประเทศไทย ที่มีนโยบายสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของเพื่อนพนักงานทุกคนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ 60 ยังแจ๋ว

โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้สูงอายุทำงานที่สาขาทั่วประเทศ การสร้างอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางร่างกาย การจัดโปรแกรมผู้จัดการฝึกหัด หรือ Management Trainee Programme สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง หรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรม Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ แก่พนักงานในเดือนที่ผ่านมา ทั้งยังได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

ทั้งนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โควิด-19 ดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการไปแล้ว รวมกว่า 120 ล้านบาท

พันธกิจแรก คือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงานของเรา โดยเราได้มอบหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาทั้ง 2,000 แห่ง

พันธกิจที่สอง คือการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดและอาหารแห้ง ให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของลูกค้า โดยเรายึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและเป็นธรรมทุกวัน นอกจากนั้น เรายังมีโครงการมอบอาหาร 1 ล้านมื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ตกงาน สำหรับเพื่อนพนักงานของเราที่มุ่งมั่นทำงานหนักมาตลอดเพื่อให้บริการสินค้าที่เพียงพอแก่ลูกค้า

พันธกิจสุดท้าย คือการให้การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ได้แก่ การจ้างงานพนักงานของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามนโยบายภาครัฐ โดยบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประเภทชั่วคราวในสาขาใกล้บ้าน เพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังสามารถดำรงชีพและหาเลี้ยงครอบครัวได้ สาขาของเราทั่วประเทศ ยังได้จัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal ของการซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยเทสโก้ โลตัส เปิดตัวนวัตกรรม Mobile Scan & Shop แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ให้ลูกค้าสามารถสแกนสินค้าที่หยิบลงตะกร้าหรือรถเข็นได้เองบนโทรศัพท์มือถือในขณะที่ช้อปปิ้ง โดยแอพพลิเคชั่นจะคำนวณราคาสินค้าโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อการชำระเงินผ่าน QR Code ช่วยลดการสัมผัส ลดระยะเวลาในการช้อปปิ้ง และลดโอกาสของการแพร่เชื้อโควิด-19 สามารถใช้บริการได้แล้วที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้บนมือถือของตนเอง ระหว่างที่เลือกสินค้าภายในสาขาสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่หยิบลงตะกร้าหรือรถเข็น โดยแอพพลิเคชั่นจะแสดงราคาสินค้า รายการโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง และคำนวณยอดใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อลูกค้าช้อปปิ้งเสร็จและพร้อมสำหรับการชำระเงิน แอพพลิเคชั่นจะสร้างบาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อการชำระเงินที่แคชเชียร์ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องหยิบสินค้าให้แคชเชียร์สแกนราคาอีกครั้ง และสามารถยื่นบาร์โค้ดให้พนักงานเพื่อชำระเงินได้เลย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินผ่าน QR Code ได้เพื่อลดการสัมผัสแทนการใช้บัตรเครดิตหรือเงินสด

ทั้งนี้ นอกจากการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแล้ว นวัตกรรมนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการรอพนักงานแสกนสินค้า สามารถใช้เวลาในร้านค้าได้สั้นลง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อด้วย