เกี่ยวกับเรา

 นิตยสาร “อินดัสตรี้ บิสนิวส์” คือ นิตยสารส่งเสริมข่าวธุรกิจ-อุตสาหกรรม จากบุคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านจัดทำสื่ออุตสาหกรรมมามากกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การตลาด การเงิน สังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นสื่อกลางทั้งภาครัฐ-เอกชน ให้เกิดการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการและประชาชน รวมไปถึงการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมทั้ง 42 หมวด ให้เกิดการพัฒนาทั้งภาคการผลิต และการตลาดอีกทั้งยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ของพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างเป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันและร่วมพัฒนาแผนการดำเนินการ การค้า การลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Hub of AEC (AEC : ASEAN Economic Community) ตลอดจนรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล หรือ ไทยแลนด์ 4.0