อารียา พรอพเพอร์ตี้ ปลื้มกระแสตอบรับหุ้นกู้ 1,000 ลบ. สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปลื้มได้รับการตอบรับจากนักลงทุนตอบรับหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท ขายเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท

            นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ รุ่น 2/2563 มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายนที่ผ่านมา มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7เปอร์เซ็นต์พบว่านักลงทุนให้การตอบรับดีมากยอดจองเข้ามาเกินวงเงินตั้งแต่วันแรกของการเปิดจอง การขายหุ้นกู้ในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นการเปิดขายเพื่อเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2563 จำนวนเงิน 999.7 ล้านบาท

            “จากการที่มียอดจองหุ้นกู้ที่เปิดขายล้นรวมถึงในระหว่างปี 2563 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนก่อนครบกำหนดหลายรุ่นคิดเป็นเงิน 343.55 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุน และศักยภาพของบริษัท และการปรับโครงสร้างทางการเงินทำให้หนี้สินบริษัททยอยลดลง ซึ่งเป็นผลจากแผนการขยายธุรกิจที่มีความต่อเนื่องและชัดเจน ทำให้ตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของกลุ่มนักลงทุน”