ออมสิน ครบรอบ 109 ปี ธนาคารของคนไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ SOE Award ปี 2564

ธนาคารออมสินจัดงานครบรอบ 109 ปี มอบกระปุกชิงช้าสวรรค์เป็นของขวัญเมื่อฝาก 500 บาทขึ้นไป พร้อมฉลองรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (เกียรติยศ) 3 ปีซ้อน

            นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 109 ในวันที่ 1 เมษายน นี้ เหมือนเช่นทุกปี ออมสินได้จัดทำโดยจัดทำของขวัญชิ้นพิเศษ “กระปุกชิงช้าสวรรค์” มอบให้แก่ลูกค้าเงินฝากทุกประเภทบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ที่ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และมอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้กับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ปี 2565 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้

ธนาคารออมสินถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มนำกิจการด้านการออมทรัพย์มาใช้ในประเทศไทย ด้วยพระราชปนิธานที่จะให้คลังออมสิน เป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมอย่างถูกวิธี โดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยรากฐานอันมั่นคงจากคลังออมสินสู่การเป็นธนาคารออมสิน เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนานจนครบ 109 ปี ในปัจจุบัน

109 ปี ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องคนไทยในทุกด้าน และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อนำมาซึ่งอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืนของประเทศและประชาชน นับจากนี้ธนาคารออมสินจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของธนาคารออมสินอย่างสง่างาม เป็นธนาคารของคนไทยมากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม

ปัจจุบันธนาคารออมสินได้ปรับบทบาทองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคม Social Bank มีบทบาทเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์ และมีภารกิจดูแลสังคมควบคู่กัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน มุ่งหวังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม “Making POSITIVE Impact on Society”

สำหรับรางวัลเกียรติยศ SOE Award 2564 ที่มอบให้กับ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และรางวัลบริการดีเด่น แก่นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (เกียรติยศ) มอบในฐานะที่ธนาคารสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ดีเด่นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน ประเมินจากการจัดการด้านต่างๆ อาทิ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการตรวจสอบภายใน และ รางวัลบริการดีเด่น เป็นรางวัลที่สะท้อนบทบาทที่โดดเด่นของธนาคารออมสินในการให้บริการลูกค้าและประชาชน

นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้รับรางวัล ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 : Best Retail Bank of the Year 2021โดยในปีนี้ได้รับ 6 ปี ติดต่อกัน และรางวัล บูธสวยงามยอดเยี่ยม ขนาด 1,000 ตรม. และคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เข้ารับรางวัล“ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก 2564 : Best Service Provider – Deposit 2021” ในงาน Money & Banking Awards 2021  จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงาน Money & Banking Awards 2021

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน Digital Banking จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ Social Bank ให้ประสบความสำเร็จโดยจะถูกปรับบทบาทให้เข้ามาช่วยสนับสนุนงานของสาขา และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนต้องปรับตัวสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ธนาคารฯจึงเตรียมพัฒนาบริการลักษณะเฉพาะ หรือ Feature ใหม่ๆ บนแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปสาขาแต่สามารถใช้บริการบนโทรศัพท์มือถือได้ อาทิ บริการปรับโครงสร้างหนี้ การให้บริการสินเชื่อแบบ Digital Lending ตลอดจนบริการเปิดบัญชีเงินฝาก (e-KYC) อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้กิจการค้าขาย/บริการ ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก จำเป็นต้องมีการปรับตัว ธนาคารออมสินมุ่งสู่ Social Bank ที่จะทำให้การใช้ชีวิตวิถีใหม่มีต้นทุนที่ลดลง ช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ ได้