สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน ปิ๊งไอเดีย “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อม” ลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็กในอนาคตที่อาจรุนแรงขึ้น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงผลักดันและชูแนวคิดสร้างบ้านสร้างสิ่ง แวดล้อม

            นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะพื้นที่เมืองใหญ่ ที่มีการก่อสร้าง จำนวนมาก จึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็กในอนาคตที่อาจรุนแรงขึ้นนั้น โดยชูแนวคิด สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าว เป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินงาน 2 มิติ คือ 1. มิติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน เช่น การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน 2. มิติด้านการก่อสร้าง เพื่อการป้องกันมลภาวะต่างๆระหว่างการก่อสร้าง เช่น การกั้นผ้าใบรอบแนวการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปรอบๆพื้นที่ข้างเคียง,การทำความสะอาดล้อรถที่ออกจากหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดฝุ่น ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจก่อสร้างได้

         ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ลักษณะทาง อุตุนิยมวิทยา โดยสภาพอากาศที่มีความนิ่งทำให้มลพิษทางอากาศไม่ระบายส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้น และ แหล่งกำเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นำไปสู่การสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงผลักดันแนวคิด สร้างบ้านสร้างสิ่งแวดล้อม โดยร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน ลดมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่แค่ในช่วงวิกฤตเท่านั้น เพื่อมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย