สทท.เผยเอกชนจับตามาตรการรัฐฯหนุนเที่ยวเมืองรอง

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)เผยว่ากลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยกำลังจับตา มาตรการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอที่ออกมาตรการใหม่หนุนภาคธุรกิจท่องเที่ยวหลังรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า-ท่องเที่ยวเมืองรอง

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือสทท.เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทท.และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวของไทยเฝ้ารอดูมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของ บีโอไอว่าจะออกมาตรการใหม่สำหรับกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

อย่าวไรก็ตามจากการที่รัฐบาลได้สั่งการให้บีโอไอเตรียมแผนสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก หรือ Thailand Riviera และแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดทำกรอบสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

ประธานสทท. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัญหาสำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทย คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ของบีโอไอ โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่หรือกว่า80 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก-กลาง หรือ SMEs ซึ่งลงทุนไม่ถึงข้อกำหนดของบีโอไอ ที่สำคัญแนวทางการส่งเสริมตามเงื่อนไขเดิมนั้นกำหนดไว้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น ทำให้มาตรการดังกล่าวนั้นได้รับประโยชน์เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่เป็นหลัก

“มาตรการเดิมกำหนดเกณฑ์การลงทุนไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และให้เฉพาะในบางพื้นที่ บางกิจการ คนที่ได้รับสิทธิก็จะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในครั้งนี้หากบีโอไอจะออกมาตรการใหม่ก็อยากให้พิจารณาในประเด็นดังกล่าว และผ่อนเกณฑ์เม็ดเงินการลงทุนลงมาอยู่ที่สักระดับ 50 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงเพิ่มประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยว, รถนำเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งไม่จำกัดพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริง”

“เราอยากให้ทางบีโอไอศึกษาแผนส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชน โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดการลงทุนในส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่เมืองรองมากยิ่งขึ้น”นายอิทธิฤทธิ์กล่าว