“วิทยา ยาม่วง” มอบนโยบายขับเคลื่อนภาระกิจ หลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กำชับทุกหน่วยร่วมมือร่วมใจปฎิบัติหน้าที่ “One MD One Family”

อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) มอบนโยบายให้ผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเพื่อขับเคลื่อนภาระกิจของกรมหลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าอย่างเป็นทางการ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เข้าพบปะและมอบ 7 นโยบายให้ผู้บริหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า โดยเน้นเรื่องพร้อมในด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน  โดยขณะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวจะต้องเน้นย้ำกำชับความปลอดภัย ในการตรวจตราเรือโดยสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความปลอดภัยต่อประชาชนในการเดินทางทางน้ำ

รวมถึงการเร่งรัดติดตามระบบ VTS เฟส 3 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – นราธิวาสและฝั่งอันดามัน เพื่อตรวจตราเรือที่เดินทางอยู่ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเรื่องการบริหารปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับท่าเรือต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพัฒนาท่าเรือราชินี เพื่อยกระดับจุดเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะ ระหว่างระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชยและเรือด่วนเจ้าพระยาในท่าเรือราชินี โดยกำหนดให้ดำเนินการโครงการต่างๆ ของกรมเจ้าท่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

            นายวิทยา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การติดตามโครงการท่าเรือคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจการท่าเรือและสนับสนุนการขนส่งทางน้ำให้เป็นรูปธรรมสำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก UN ในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย โดยจะเดินทางมาตรวจประเทศไทยภายในเดือนธันวาคมปี 2562 และการเตรียมการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (imo audit) ในปี 2564

 “ขอให้ทุกหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนพี่น้องชาวเจ้าท่า ดังคำที่ว่า One MD One Family”นายวิทยากล่าวทิ้งท้าย

ประวัติอธิบดีกรมเจ้าท่า

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าคนล่าสุด เกิดวันที่ 22 ก.ย. ปี 2508 จบจากนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นปี 2524 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2539 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 51 และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ รุ่นที่ 44 วปอ.รุ่นเดียวกับ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข

เริ่มรับราชการที่กองทัพเรือ เมื่อปี 2526 ในปี 2533 ย้ายมาทำงานที่กรมเจ้าท่าเติบโตในสายงาน ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผอ.สํานักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (สงขลา), ภูมิภาคที่ 5 (ภูเก็ต)

            ปี 2554 ผอ.สํานักกฎหมาย, ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (อยุธยา) ต่อมาปี 2559 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ขยับเป็นผู้ตรวจราชการ เมื่อต้นปี 2562 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า