รับมอบ DYMIND SARS – CoV – 2 Antigen Test Kit จากตัวแทนบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบ DYMIND SARS – CoV – 2 Antigen Test Kit จากตัวแทนบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) จำนวน 10,000 Tests ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ ห้องรับรองชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา