ย่างสู่ 44 ปี ธนูลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ส่งมอบความรู้สู่สังคมผ่าน “โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม”

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง ผลิตเครื่องหนัง เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี แบรนด์ Arrow, Guy Laroche, Daks เครื่องแต่งกายเด็ก รวมถึงผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุดปฏิบัติธรรมและอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาแบรนด์ธรรมศร

สำหรับช่องทางจำหน่ายมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้าของบริษัท ซึ่งตลาดในประเทศมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเอตร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็น ผุ้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า ส่วนช่องทางการตลาดต่างประเทศ บริษัทจำหน่ายให้กับบริษัทจัดจำหน่ายและหรือบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และ ญี่ปุ่น

44 ปี ที่ผ่านมา บริษัทสั่งสมประสบการณ์ด้านการตัดเย็บ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทนำองค์ความรู้ทักษะฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงนำประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องแต่กายมาถ่ายทอดสู่สังคม โดยจัดทำโครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม

โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เครือสหพัฒน์ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบส โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับสังคมชุมชน บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้จัดทำและนำองค์ความรู้ทักษะฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

ล่าสุด นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าร่วมการเปิดโครงการ โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม รุ่นที่ 15 จัดขึ้นที่จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนเย็บผ้าระยะสั้น สามารถจบหลักสูตรภายใน 5 วัน โดยเปิดรับสมัคร ไม่จำกัดคุณสมบัติ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจจากครูฝึกมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายสอนให้ผู้ที่ไม่เคยเย็บให้สามารถเย็บเป็น เย็บได้หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญคือมีคุณภาพร่วมด้วย

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตร ทางโครงการเองก็มีเป้าหมายต่อเนื่องหวังไว้ที่ปีละ 4-6 รุ่น ตามปริมาณความต้องการของผู้เรียนและจะต่อยอดในการสอนเย็บผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อสร้างความหลากหลายในสินค้า และผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งการสร้างอาชีพสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนบริษัทเมื่อ 23 มิถุนายน ปี 2518 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากว่า 44 ปี ปัจจุบันมีโรงงานฐานการผลิต 4 แห่งในไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ, กบินทร์บุรี, ลำพูน และบางพลี

นอกจากนี้มีโรงงานที่พม่า 1 แห่ง และภายในปีนี้เตรียมขยายโรงงานแห่งที่ 2 ไปยังมัณฑะเลย์ และยังมีโรงงานของวาโก้ ที่นิคมอุตสาหกรรมติละวา โดยร่วมทุนกับพาร์ตเนอร์ญี่ปุ่น