ยินดีต้อนรับ “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์”ผู้กุมบังเหียนคนที่ 10 ของ กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ปีที่ 42 บนภาวะวิกฤตโควิด -19

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานของประเทศ มีมติแต่งตั้ง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซีอีโอ คนที่ 10 ต่อจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่หมดวาระในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO คนที่ 10 ของกลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า การเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่กับสภาวะการณ์เกิดโรคระบาดในขณะนี้เป็นภารกิจท้าทาย ต้องนำองค์กรขับเคลื่อนสู่ปีที่ 42 ฝ่าวิกฤติโควิด-19 และอุตสาหกรรมพลังงานที่เปลี่ยนไป

“คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่กับภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ท่ามกลางปัจจัยความท้าทายของระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหลังทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังธุรกิจต่างๆ”

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตามที่ IMF คาดการณ์ GDP ของโลกจะติดลบประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ สหรัฐฯติดลบ 0.9 เปอร์เซ็นต์ ยุโรป -7.5 เปอร์เซ็นต์ และไทย -6.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดูจากโครงการหลักของประเทศไทยแล้วเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการส่งออกและการท่องเที่ยว เมื่อโครงสร้างหลักได้รับผลกระทบดังนั้นเราจึงได้รับผลกระทรบตามไปด้วย

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว ปตท.เจอผลการทบถึง 2 เด้งด้วยกันนอกจากเศรษฐกิจในประเทศแล้วยัง ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะกระทบกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2563 และ 2/2563  และจะสามารถกู้สถานการณ์ให้ฟื้นกลับมาดีขึ้นได้ประมาณไตรมาส 3/2563 หรืออย่างช้าที่สุดน่าจะประมาณไตรมาส 4/2563

จากการสรุปการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ขาดทุนสุทธิ 1,554 ล้านบาท ลดลง 30,866 ล้านบาทเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 29,312 ล้านบาท

ทั้งนี้ภารกิจที่ต้องจับตาของ CEO คนใหม่ เช่น การปรับแผนลงทุนช่วง 5 ปี(2563-2567) ของ ปตท. หลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 ,การลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติหลัก หรือ Global DCQ เพื่อจัดหาก๊าซฯ ป้อนให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของ กฟผ. ที่จะครบกำหนดภายในเดือน มิ.ย.นี้,แผนส่งเสริมนโยบายรัฐขยายสถานีบริการน้ำมันรองรับการจำหน่ายดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานให้ครบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการเตรียมพร้อมผลักดันแก๊สโซฮอล์ อี 20 เป็นน้ำมันเบนซินเกรดพื้นฐานตามแผนของกระทรวงพลังงาน,การผลักดันบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO ต่อตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,การเจรจาเงื่อนไขผลประโยชน์ตอบแทนแก่ภาครัฐในโครงการพัฒนาท่าเรือแหมฉบัง ระยะที่ 3,การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Hub),การสนับสนุนนโยบายรัฐขับเคลื่อนการลงทุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ของ ปตท. เป็นต้น

นายอรรถพล กล่าวอย่างเชื่อมั่นว่า จะสามารถนำพาองค์กร ผ่าวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่ง ปตท.เป็นองค์กรที่ใหญ่ และมีความสำคัญกับประเทศ เราขับเคลื่อน ประเทศก็ขับเคลื่อน เราไปข้างหน้าประเทศก็เดินไปข้างหน้า และที่สำคัญเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานทุกคนที่จะรวมพลังกัน จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าและจะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน

รู้จัก CEO คนใหม่

เกิดวันที่ 19 ก.ค. ปี 2508 ปัจจุบันอายุ 54 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนศึกษาต่อปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า ,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ,NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA ,PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA