ยักษ์ใหญ่ซิโน-ไทยฯ ขึ้นเมกะโปรเจค “อาคารรัฐสภา”ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ซิโน-ไทยฯรับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยงบโครงการกว่า 22,987 ล้านบาทเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกแทนที่อาคารรัฐสภาแห่งโรมาเนีย  มั่นการก่อสร้างคาดเสร็จเดือนธันวาคม ปี 2563

นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ STEC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบตามสัญญาเลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน2556 โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรเป็นผู้ว่าจ้าง ซึ่งเดิมจะครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างในวันที่15 ธันวาคม 2562 นั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาแต่ระหว่างก่อสร้างมีเหตุตามข้อกำหนดแห่งการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ตามสัญญาฯ บริษัทฯจึงได้ดำเนินการขอขยายเวลาก่อสร้างโดยดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อสร้างฯอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอผ่านผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พิเคราะห์พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เป็นอุปสรรคของการก่อสร้าง ตามเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งการขยายเวลาก่อสร้างในสัญญาจ้างแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้ทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฯ ตกลงให้บริษัทฯขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ออกไปอีก 382 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

“บริษัทฯ ได้ลงมือดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาฯ ตลอดเวลา และได้รับการขยายเวลาก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาฯดังกล่าวข้างต้นเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตนำข้อมูลอันเป็นเท็จไปอ้างว่าบริษัทฯดำเนินงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจะต้องถูกปรับตามสัญญาฯ เป็นเงินจำนวนมากอันอาจทำให้บริษัทฯและนักลงทุนได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าว”นายภาคภูมิกล่าว

สำหรับ สัปปายะสภาสถาน เป็นอาคารรัฐสภาที่จะใช้แทนอาคารเดิมบริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณมุมตะวันตกเฉียงใต้ของสี่แยกเกียกกาย ระหว่างถนนทหารกับถนนสามเสน ในพื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

โครงการสัปปายะสภาสถานเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 สถาปัตยกรรมเป็นผลงานชนะเลิศการประกวดแบบของธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) จากผู้ส่งประกวดทั้งหมด 5 รายโครงการได้เริ่มวางเสาเข็มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

สัปปายะสภาสถานมีพื้นที่ดิน 119.6 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 424,000 ตารางเมตร มีพื้นที่สีเขียวรวม 115,529 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณทั้งหมดราว 22,987 ล้านบาท มีความสูงจากฐานถึงยอดเจดีย์พระสุเมรุ 134.56 เมตร ภายในประกอบด้วยส่วนห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ประชุม ห้องสัมมนา สโมสรจัดเลี้ยง ห้องทำงาน สส. และ สว.

ด้วยพื้นที่ในอาคารถึง 424,000 ตารางเมตร ทำให้เมื่อก่อสร้างเสร็จ สัปปายะสภาสถานจะเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกแทนที่อาคารรัฐสภาแห่งโรมาเนีย ซึ่งมีพื้นที่ในอาคาร 365,000 ตารางเมตร โดยจะเป็นรองเพียงอาคารเดอะเพนตากอนในสหรัฐที่มีพื้นที่ 600,000 ตารางเมตรเท่านั้น