ผลจากเศรษฐกิจโลก!คลังเผยเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรก และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2562 ร้อยละ 0.6 สรุปแล้วโดยรวมครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็น GDP ไตรมาส 2/62 ที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส

            “ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ไทยได้รับจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ไม่ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำลง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน การจับจ่ายใช้สอย เพื่อไม่ให้ความต้องการในการอุปโภคบริโภคอ่อนตัวลงเร็วเกินไป และเชื่อมั่นว่าการที่กระทรวงฯ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณ 3.16 แสนล้านบาทนั้น จะส่งผลให้ GDP ขยายตัวได้ร้อยละ 0.55-0.56 ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ตามที่ สศช.วางเป้าไว้”นายอุตตมกล่าว

            สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น หากออกมาบังคับใช้ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. หวังว่าจะบรรเทาผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้ ส่วนตัวเลขที่ สศช. ออกมานั้นไม่ได้เกินความคาดหมาย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง