“ปิดครบก่อนดีลปี 67” LEO โชว์ฐานะการเงินสุดแกร่ง คืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ 255 ลบ.

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO  โชว์ศักยภาพฐานะการเงินแข็งแกร่ง แจ้งใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ LEO244A วงเงิน 255 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย หุ้นกู้งวดที่ 6 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย

            นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ LEO เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (LEO244A) มูลค่า 255 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.75 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในปี2567นั้น บริษัทได้แจ้งใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกับจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ 6 เป็นงวดสุดท้าย กำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

            บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มูลค่าที่ออกหุ้นกู้และคงเหลือ 255 ล้านบาท จำนวน 255,000 หน่วยหุ้นกู้ จาก Par 1,000 บาท ต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้

“การที่บริษัทมีความพร้อมในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ก่อนครบกำหนดในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าฐานะทางการเงินมีความแข็งแกร่ง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 6 เดือนแรกของปีนี้สูงกว่า 6.3 เท่า” เกตติวิทย์ กล่าว

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.8 เท่า อีกทั้งยังช่วยทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในบริษัทฯ มากขึ้น ว่าจะสามารถคืนเงินได้ครบตามกำหนด ถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่มีหลายบริษัทในตลาดฯ ไม่สามารถคืนหุ้นกู้ได้ การชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ก่อนครบกำหนดของ LEO ในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยลดความกังวลของนักลงทุนได้ดี ที่สำคัญที่สุดคือการคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทภายในหลายเดือนข้างหน้าได้อีกหลายล้านบาทอีกด้วย

 สำหรับในส่วนของการดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ LEO ยังพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการ JV หรือ M&A ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป