บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติในการมอบเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน