บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ ส่งกำลังใจทหารไทยช่วยภัยน้ำท่วมให้อิ่มท้อง

จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ในฐานะตัวแทน ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ ส่งกำลังใจทหารไทยช่วยภัยน้ำท่วมให้อิ่มท้อง โดยมอบไก่จาก สหฟาร์มให้แก่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย