บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ได้จัดสัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ได้จัดสัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565 พร้อมกิจกรรมสร้างความยั่งยืนแพลนวิทเลิฟปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า 100 ต้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับเยาวชน สานต่อนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโอเชี่ยนไลฟ์ไทยสมุทร ภายใต้แนวคิดรักคือพลังสร้างความยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมนี้นับว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา