นายกฯ สมาคมกุ้งไทยคาดการส่งออกกุ้งฟื้นตัว

นายสมศักดิ์   ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า ในปี 2563 คาดผลผลิตกุ้งของไทยจะมีผลผลิต 3.5 แสนตัน เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จากปีนี้ โดยจะมีมูลค่าส่งออกประมาณ 6 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จากปี 2562  บนสมมติฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากคาดว่าจากสถานการณ์กุ้งที่เลวร้ายมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะเริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงเกษตรกรได้เรียนรู้จัดการกับปัญหาโรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ส่วนสงครามทางการค้าคาดจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ขณะที่ทิศทางการผลิตกุ้งไทยจากนี้จะไม่เน้นปริมาณ แต่มุ่งเน้นผลิตกุ้งคุณภาพ ดี  ปลอดสารตกค้าง ตรวจสอบย้อนกลับได้ เน้นผลิตกุ้งไซซ์ใหญ่ รวมถึงมีจรรยาบรรณทางการค้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมไทยในปีหน้า