ธนูลักษณ์ ก้าวสู่ปีที่ 47 ขึ้นแท่นผู้นำตลาดแฟชั่นในไทย-ตปท.

สู่ปีที่ 47  ธนูลักษณ์ วางหมากธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เดินเครื่องไลน์ผลิตครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและรุกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL ผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออกเสื้อผ้า เครื่องหนัง ของใช้สำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เด็ก อาทิ ชุดคลุมท้อง ชุดออกกำลังกาย ชุดว่ายน้ำ กระเป่าตัง เครื่องนอน ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้นและเป็นบริษัทในเครือ “สหพัฒน์” ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารจัดการบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 47  ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน พร้อมพันธกิจของบริษัทฯมีด้วยกัน 4 ข้อคือ1.มุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น 2.ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 3.สร้าง วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทางด้านการตลาดบริษัทฯมีช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งสัดส่วนขายในประเทศ 66 เปอร์เซ็นต์ ต่างประเทศ 34 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของตลาดในประเทศบริษัทฯเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในหลายกลุ่มที่กำหนด Concept  สินค้าในหลายๆBrand เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น

สำหรับตลาดในประเทศมีบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้ามาโดยตลอด และยังมีช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ คือ การจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online,จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet,และขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทฯก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของอาเซียนสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน วันนี้ธนูลักษณ์มีจุดแข็งที่เป็นอุตสาหกรรมครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์และ เครื่องหมายการค้าของบริษัทมีความพร้อมที่จะลงสมรภูมิการแข่งขัน และได้เตรียมตัวเองในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ ยาวนานและมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษัทจะขยายธุรกิจมุ่งไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะในเมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป.ลาว

จุดสำคัญคือ การเปิดประเทศของเมียนมาร์ ถือเป็นโอกาสทองสำหรับประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งอย่างไทยในการเข้าไปเปิดเกมรุก และขยายตลาดการค้า รวมทั้งเครือสหพัฒน์ได้ร่วมทุนกับทางกลุ่ม เอ็ม เค กรุ๊ปของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งให้กับเครือสหพัฒน์มานานกว่า 20 ปี จัดตั้งบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริ บิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ (เมียนมาร์) จำกัด ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในเมียนมาร์ และเตรียมขยายคลังสินค้าเพื่อเป็นจุดรับสินค้า กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้กับบริษัทจัดจำหน่าย และบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair Trade : Export Exhibition เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมงานกับกรมส่งเสริมการส่งออก อาทิ Biff&BILF บริษัทจัดแสดงสินค้าในลักษณะ IN HOUSE EXHIBITION และจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศในลักษณะ BUSINESS MATCHING อาทิที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อย่างสม่ำเสมอ

ด้านการผลิตบริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างไรก็ตามในส่วนของพนักงานบริษัทฯก็ได้ดูแลมีสวัสดิการอย่างทั่วถึงมาอย่างต่อเนื่อง