ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน

ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน ห้องเรียนเบเกอรี่ และธนาคารขยะ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่ โรงเรียนวิรุณเทพ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นตอกย้ำพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาของเยาชนไทยในท้องถิ่นชนบท ทำให้ได้รับโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น