ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ขึ้นแท่นธนาคารเติบโตเร็วที่สุดของประเทศ กำหนด 3 กลยุทธ์ ฝ่าวิกฤตโควิด -19

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เดินหน้าฝ่าวิกฤต กำหนดกลยุทธ์ 3 เสาหลัก เปิดตัวสินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD เพิ่มเงินทุนสำรองเสริมสภาพคล่องตอบสนองความต้องการลูกค้า Micro SME ตอกย้ำความเป็นผู้นำสินเชื่อ Micro SME พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศ

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารไทยเครดิตมีความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาแบรนด์ Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าธุรกิจรายย่อย กิจการร้านขายของชำและร้านค้าในตลาดสดที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากของประเทศแต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ ธนาคารไทยเครดิตจึงมุ่งเติมเต็มความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญแต่ถูกมองข้าม ส่งผลให้ธนาคารมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และเป็นธนาคารที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ด้านนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารไทยเครดิตตั้งเป้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศโดยธนาคารมีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีผลประกอบการทางการเงินและการเติบโตที่ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ธนาคารธนาคารไทยเครดิตขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ 1. มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พนักงานของธนาคารมีความรู้ความเข้าใจที่หยั่งรากลึกในธุรกิจ พนักงานจะคอยดูแลลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด 2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานธนาคารไทยเครดิตมีสาขารับเงินฝากเงิน รวม 25 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯขณะที่มีสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวม 500 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ 3.วัฒนธรรมองค์กร พนักงานของธนาคารไทยเครดิตทุกคนจะให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคน ซึ่งไม่ว่าจะมีธุรกิจขนาดเล็กแค่ไหนก็ล้วนมีคุณค่า ภายใต้ปรัชญาแบรนด์ Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ ทีมงานของธนาคารจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า พร้อมยกระดับความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามโมเดลธุรกิจของธนาคาร