ททท.จัดประชุมใหญ่ระดมสมองวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยววไทยปี 2562 ตั้งเป้ารายได้โตเพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.จัดประชุมบูรณาการจัดทำแผนตลาดท่องเที่ยวประจำปี 2562 ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวประมาณ 3.41 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่ม 10%

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. เปิดเผยว่า ททท.ได้จัดประชุมบูรณาการจัดทำแผนตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารทุกระดับและผู้อำนวยการสำนักงานททท.จากทุกภูมิภาคทั่วโลกรวม 68 สำนักงานมาร่วมระดมสมอง โดยตั้งเป้าหมายรายได้ภาคท่องเที่ยวไทยปี 2562 ไว้ประมาณ 3.41 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีนี้ แบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 2.29 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศวางเป้าหมายรายได้ 1.12 ล้านล้านบาท

สำหรับแนวทางในปี2562 ททท.จะเน้นการทำงานเชิงรุกอย่างมียุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิด go strategy เน้นบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยททท.ต้องปรับตัวให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลง มุ่งแก้โจทย์ให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายให้ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่ต่ำกว่า 4.8 แสนบาทต่อปี

การพัฒนาด้านซัพพลาย มี 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1.go Thainess สร้างสรรค์สินค้าและกิจกรรมบนพื้นฐานวิถีไทย เพื่อสร้างรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2.go sustainable มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่สากลอย่างยั่งยืนบนสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับแต่ละพื้นที่ 3.go ecofriendly สร้างนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรและมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้ แต่ต้องมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะมิติสิ่งแวดล้อม

“ททท.จะเข้ามามีบทบาทด้านนี้มากขึ้น มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการผลักดันให้สินค้าท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นได้รับความนิยมในตลาดโลก พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งใหม่และเก่า ด้วยการสร้างแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลกจาก 5 เซ็กเตอร์ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม, เชิงธุรกิจ, เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย, เชิงเรือสำราญ และท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ของชาติ”ผู้ว่าการททท.กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ตลาดในประเทศ ได้มอบหมายให้ 40 สำนักงานมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการกระจายรายได้และรักษาฐานสัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของรายได้รวม ด้วยการกระตุ้นความถี่ในการเดินทางและเพิ่มการใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังเตรียมทำ branding destination ในเร็ว ๆ นี้ และร่วมกับท้องถิ่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกำหนดเป้าหมายการท่องเที่ยวจากพฤติกรรมและความสนใจ เช่น อาหารถิ่น แหล่งท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ

“การทำงานของสำนักงาน ททท.ในประเทศต้องตอบโจทย์การสร้างรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่นจากแหล่งท่องเที่ยวแบบ unseen, untold และ และต้องกำหนดตัวชี้วัดใหม่ให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ได้จริงๆ ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้เท่านั้น โดยแต่ละสำนักงานจะต้องปั้นโครงการในปีงบประมาณ 2562 อย่างน้อยสำนักงานละ 1 โครงการ”

ขณะที่ตลาดต่างประเทศนั้น นอกจากจะสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้มอบหมายให้ทั้ง 28 สำนักงานต่างประเทศดึงกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริง ผ่านแนวคิด Discover unique local experiences with million shades of Thailand กับ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1.go local เน้นส่งเสริมเมืองรอง ด้วยการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและพร้อมขายจาก 55 จังหวัด โดยต้องการเห็นทุกสำนักงานต่างประเทศของททท.เริ่มขายอย่างน้อย 1 เมืองรอง 2.go high-end มุ่งเพิ่มรายได้ต่อคน โดยในปี 2562 นี้ได้วางเป้าหมายเห็นตัวเลขการใช้จ่ายโตมากกว่า 4เปอร์เซ็นต์ ด้วยการเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มลักเซอรี่และกลุ่มความสนใจเฉพาะ 3.go new customer มุ่งหาลูกค้าใหม่ๆมากขึ้น เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดินทางซ้ำ 4.go low season ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดระยะไกล ให้เดินทางมาเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นมากขึ้น และ 5.go digital ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการนำบิ๊กดาต้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้สั่งการให้สำนักงาน ททท.ในต่างประเทศทำโครงการด้านการตลาดดิจิทัล อย่างน้อยสำนักงานละ 1 โครงการ