จัดตั้งโครงการยัสปาล กรุ๊ป รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน

ยอดชาย อรพันธุ์ทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโลจิสติกส์ และฝ่ายผลิต บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการยัสปาล กรุ๊ป รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน ซึ่งเป็นการรวมพลังของพนักงานบริษัทฯ เพื่อทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้กับศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน