ขึ้นค่าแรง นายกสมาคมฯหวั่นกระทบธุรกิจโรงแรม 3 ดาว

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้มองว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มระดับ 3 ดาว คือ การปรับเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำที่มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ทำให้ต้นทุนของโรงแรมสูงขึ้น เพราะนอกเหนือจากค่าแรงของพนักงานโรงแรมแล้ว ต้นทุนวัตถุดิบอาหารยังมีการปรับสูงขึ้นตามต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำใหม่ด้วย

อย่างไรก็ตามปัจจุบันธุรกิจโรงแรมยังประสบปัญหาเรื่องไม่สามารถปรับขึ้นราคาห้องพักและค่าอาหารได้มากนัก เนื่องจากการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง ผู้ประกอบการโรงแรมจึงต้องระมัดระวังและหาวิธีบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้ได้มากที่สุด

“ตอนนี้การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใหม่มีผลต่อธุรกิจโรงแรมแล้ว เพราะขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น 2 พื้นที่ที่มีค่าแรงสูงสุด อย่างโรงแรมในภูเก็ตมีราคาห้องพักสูงอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น เพราะโรงแรมมีการจ่ายค่าแรงแก่พนักงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว โดยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงแรมแบบเดี่ยวจะได้รับผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะระดับ 3 ดาวที่ค่าแรงกระทบต้นทุนเพิ่มขึ้นราว 5-10  เปอร์เซ็นต์เพราะถ้าไม่ขึ้นค่าแรงให้ พนักงานอาจหาย ลาออกไปทำงานที่อื่นแทน”

ขณะที่โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ไม่ค่อยมีปัญหาจากการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่จ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้ว ส่วนธุรกิจบริการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านอาหาร เพราะค่าแรงมีผลโดยตรงกับราคาวัตถุดิบอาหาร