การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำสมาชิกรีวิว เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร Pantip. com สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง ในโครงการ Amazing Thailand Go Local Pantip Review เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง จำนวน 70 คน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำสมาชิกรีวิว เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร Pantip. com สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง ในโครงการ Amazing Thailand Go Local Pantip Review เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และ Canopy Walks ทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ เพื่อนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเผยแพร่ผ่านหน้าบลูแพลนเน็ต โดยมีทีมงานประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำชมสวน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่