กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ มอบผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ ภายใต้โครงการ Beger Be Happy

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ (กลาง) ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ จำกัด พร้อมด้วยดวงรัตน์ เทียนสุวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มอบผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมแต้มสีเพื่อน้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีอาคารเรียน โรงเรียนพิมานวิทย์ ภายใต้โครงการ Beger Be Happy โดยมีศุภจี เหล่าพานิช (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนคณะอาจารย์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนพิมานวิทย์ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ