กรุงไทยสนับสนุนสังคมไร้เงินสด ทุ่มทุนด้านเทคโนโลยีกว่าหมื่นล้านเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกมิติ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าจากการที่ธนาคารได้รับภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายNational e-Payment ของรัฐบาล รวมถึงการสร้างสังคมไร้เงินสด ตลอดจนการบ่มเพาะและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดกลางและขนาดเล็กธนาคารได้นำภารกิจที่ได้รับมาสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยในปีนี้ได้ทุ่มงบประมาณลงทุนด้านเทคโนโลยีกว่า 1 หมื่นล้านบาท ยกระดับระบบการให้บริการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติก้าวสู่การเป็นธนาคารแห่งอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัท Plug and Play บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกและมีเครือข่ายบริษัทชั้นนำต่างๆ ของโลกเป็นสมาชิก โดยธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแบบ Founding Anchor Partnership: FinTech Ecosystem Membership Plus: FinTech ของ Plug and Play สาขาประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันค้นหา คัดสรร และพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มาทำงานร่วมกับธนาคาร และลูกค้าของธนาคาร

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์ธนาคารที่จะก้าวไปสู่ความเป็น Future Banking โดยสามารถเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในกลุ่มสตาร์ทอัพจำนวนมาก สามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และมีโอกาสแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้กับผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยธนาคารจะจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการทำงานร่วมกับ Plug and Play เพื่อเลือกสรรธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารมาเป็นช่องทางในการพัฒนาร่วมกับธุรกิจสตาร์ทอัพในระดับนานาประเทศ ผ่านการทำ Business Matching และ Business Building ของธนาคาร รวมทั้งส่งบุคลากรไปประจำศูนย์ Plug and Play ในประเทศต่างๆ เพื่อเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก”นายผยง กล่าว