สู่ปีที่ 30 SYS คว้ามาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ต้นแบบธุรกิจสีขาว 4 ปีซ้อน โชว์ใบรับรอง “MiT” ดีกรีสินค้าคุณภาพชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน

เหล็กสยามยามาโตะ ก้าวสู่ 30ปี ปลี้มรับมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564 ประเภทธุรกิจที่ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองและก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจธรรมาภิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมได้ใบรับรอง Made in Thailand (MiT) การันตีสินค้าคุณภาพขึ้นชาร์ตผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของภูมิภาคอาเซียน

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เปิดเผยว่าบริษัท เป็นผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์คุณภาพชั้นนำของประเทศ ได้รับการคัดเลือกมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 ประเภทธุรกิจที่ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรอง และก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจธรรมาภิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยยกให้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวที่จะเป็นแบบอย่างให้ธุรกิจอื่นๆต่อไป
“ SYS “ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักนิติธรรม และคุณธรรมในการบริหารงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดเรื่องของธรรมาภิบาลเป็นนโยบายหลักขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ SYS ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด”
“ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้จัดกิจกรรมการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ อย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ภาคธุรกิจมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งหากทุกธุรกิจยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ก็จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายเจษฎากล่าว


ด้านนายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ก้าวสู่ 30 ปี เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกเหล็กสำหรับงานโครงสร้างที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยและผ่านระบบออกใบรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
ผลิตภัณฑ์เหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ นับเป็นเหล็กคุณภาพของ SYS และผ่านการรับรองจาก MiT ซึ่งที่ผ่านมานับเป็นสินค้าที่นักลงทุนและผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ต่างให้การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านของแหล่งผลิตในไทยที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิต และคุณสมบัติในการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั้งความแข็งแรงและการใช้งานที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีการแสดงรายละเอียดสินค้าใน SYS Mill Certificate ทุกท่อน รวมทั้งมีบริการตรวจสอบสินค้าหลังการขาย ช่วยการันตีให้ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ สำหรับผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของโครงการที่มีการใช้เหล็กคุณภาพ ผลิตในประเทศ รวมถึงวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการนำไปประเมินในการขอรับรองอาคารเขียวได้อีกด้วย
“ปัจจุบันโครงการภาครัฐ ได้กำหนดให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ SYS จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญระดับประเทศ ซึ่งการผลักดันการใช้สินค้าในประเทศไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศ ให้หันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ”นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว
เหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ นับเป็นเหล็กคุณภาพของ SYS และผ่านการรับรองจาก MiT ซึ่งที่ผ่านมานับเป็นสินค้าที่นักลงทุนและผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ต่างให้การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนานทั้งในด้านของแหล่งผลิตในไทยที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิต และคุณสมบัติในการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั้งความแข็งแรงและการใช้งานที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีการแสดงรายละเอียดสินค้าใน SYS Mill Certificate ทุกท่อน อีกทั้งการที่ SYS มีบริการตรวจสอบสินค้าหลังการขาย ช่วยการันตีให้ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี