W ทุ่ม 400 ล.ซื้อลิขสิทธิ์ โดมิโน่ส์ พิซซ่า ครอง 27 สาขาในประเทศไทย

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯถึงแผนการเข้าลงทุนในธุรกิจพิซซ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดมิโน่ส์ พิซซ่า ผ่านการซื้อกิจการจากเจ้าของเดิมในเมืองไทยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเปิดร้านโดมิโน่ส์ พิซซ่าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W เข้าซื้อกิจการร้านพิซซ่า โดมิโน่ส์ พิซซ่า จากเจ้าของเดิมในประเทศไทยและการเข้าทำสัญญาสิทธิการค้ากับ DOMINO’S PIZZA INTERNATIONAL FRANCHISING INC. หรือ DPI เพื่อให้ได้สิทธิในการเปิดร้าน โดมิโน่ส์ พิซซ่า แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัทมีการพิจารณาโครงการลงทุนในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยมีการเดินทางไปเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ร้านโดมิโน่ส์ พิซซ่า ในหลายประเทศ รวมทั้งอเมริกาบวกกับการที่ทีมงานและผู้บริหารได้มีการหารือกับ DPI อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจึงมีความมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้จะได้รับความสำเร็จ

            การลงทุนครั้งนี้บริษัทจะได้มาซึ่งร้าน DOMINO’S PIZZA ที่พร้อมดำเนินการในทันทีจำนวน 27 สาขา โดยแบ่งเป็นในกรุงเทพและปริมณฑล 26 สาขา และพัทยา 1 สาขา ซึ่งหากการลงทุนครั้งนี้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากสาขาที่มีอยู่ได้ในทันที

จากการที่บริษัทได้ศึกษาร่วมกับ DPI มาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี บวกกับแผนการพลิกฟื้นธุรกิจ และมีความเชื่อมั่นว่าบริษัท และ DPI จะสร้างความสำเร็จในธุรกิจนี้ในประเทศไทยได้