SPBT รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพลาสติก

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความกลมกลืนระหว่างผู้คนและธรรมชาติ ด้วยการมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยล่าสุดบริษัทสานต่อความร่วมมือกับตระกูลวงษ์พาณิชย์ หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพราะ วงษ์พาณิชย์ ประกาศรับซื้อขวดเปล่าพลาสติก PET ใช้แล้วในเครือซันโทรี่ เป๊ปซี่โค โดยให้ราคาสูงกว่าขวด PET ทั่วไป ด้วยการให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก กิโลกรัมละ 1 บาท