SGP ทุ่มงบ 3,360 ลบ. ซื้อคลังน้ำมัน-ท่าเรือน้ำลึก จ.ชลบุรี

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP ให้บริษัทลูก SLNG เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทยพับลิค พอร์ต จำกัด หรือ TPP จำนวน 105,000,000 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่า 3,360 ล้านบาท

          นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) SGP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด หรือ SLNG ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ SGP ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99เปอร์เซ็นต์ เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทยพับลิค พอร์ต จำกัด หรือ TPP จำนวน 105,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 100เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมมูลค่า 3,360 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการคลังน้ำมันและท่าเรือ บริเวณเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

          โดย SLNG ได้เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นของ TPP จาก บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท อรรฐนี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท ศรีเสรีขนส่ง จำกัด คิดเป็น 40.51 เปอร์เซ็นต์ ของทุนชำระแล้วของ TPP คิดเป็นมูลค่า 1,361 ล้านบาท ต่อมาคณะกรรมการบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ RPC ได้มีมติอนุมัติให้ RPC ขายเงินลงทุนในหุ้นของ TPP จำนวน 30เปอร์เซ็นต์ ของทุนชำระแล้วของ TPP ให้แก่บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด (SLNG ) ซึ่งในส่วนนี้คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท

          “แหล่งเงินลงทุนในครั้งนี้ มาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทและจากการกู้ยืมของสถาบันการเงิน คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายการประกอบธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเป็นธุรกิจทางด้านคลังน้ำมันและท่าเรือ ซึ่งธุรกิจคลังน้ำมันจะช่วยให้บริษัทมีรายได้และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้น” นายศุภชัย กล่าว