CPF คว้า“หุ้นขวัญใจมหาชน”การันตรีด้านสุขอนามัยด้วยมาตรฐาน “IPHA” เสริมความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เข้ารับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  3 ปีต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยุคโควิดด้วยมาตรฐาน ด้านสุขอนามัย IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration

สำหรับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซีพีเอฟได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้มีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล โดยจากการประเมินค่าความนิยมของนักลงทุน ที่มีต่อหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,000 ตัวอย่าง  เป็นการตัดสินจากนักลงทุนอย่างแท้จริง โดยประเมินความนิยมหุ้นที่นักลงทุนชอบมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) จำนวน 1 บริษัท ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขณะที่มาตรฐานด้านสุขอนามัย IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration เป็นรางวัลที่ตอกย้ำถึงความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดกระบวนการผลิต สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

            นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในด้านอาหารปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่บริษัทได้ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด ป้องกันบุคลากร อาคารสถานที่ ตลอดจนกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และเมื่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดทำ มาตรฐาน IPHA ขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม ซีพีเอฟมีการบริหารจัดการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวด มีการจัดตั้งทีมบริหารจัดการโรคระบาดทั้งในคนและในสัตว์ ภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ของบริษัทโดยมีการกำหนดมาตรการต่างๆที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในอาหารปลอดภัยของบริษัทตั้งแต่ต้นทางจึงถึงปลายทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ การได้รับการรับรอง IPHA ครั้งนี้จึงช่วยตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง

            สำหรับมาตรฐาน IPHA เป็นมาตรฐานใหม่ที่ 3 หน่วยงานประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันวางกรอบการพิจารณา เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร ตามมาตรการร่วม และมาตรฐานด้านสุขอนามัย ที่มีการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกัน COVID-19 อย่างชัดเจน 

สำหรับซีพีเอฟ ได้วางมาตรการการทำงานด้านป้องกันโรคระบาดดังกล่าวใน 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านมาตรการป้องกัน ด้านการจัดซื้อ ด้านการสื่อสารพนักงาน ด้านการสื่อสารสาธารณะ ด้านประสานงานภาครัฐ และด้านการเยียวยา โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการป้องกันโรคให้ พนักงาน ด้วยตระหนักดีว่าเมื่อพนักงานปลอดภัยก็จะสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างราบรื่น