CP All มอบเงินบริจาคในโครงการ ปฏิเสธถุง…ได้บุญ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย มอบเงินบริจาคในโครงการ ปฏิเสธถุง…ได้บุญ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดย นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์(ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปด้านปฎิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ ให้กับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร