50 ปียักษ์ใหญ่ “ฝาจีบ” วางเป้าขึ้นแท่นผู้ผลิตฝาและบริการครบวงจร

“ฝาจีบ” ฉลองความยิ่งใหญ่ในปีที่ 50 วาดแผนเป็นผู้ผลิตฝาและให้บริการครบวงจร ด้วยนวัตกรรมชั้นสูง ชูการผลิตและบริการด้วยคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดอาเซียน  พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น้ำอัดลม นมถั่วเหลือง เบียร์ โซดา เครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำผลไม้ สุรา ชา น้ำดื่ม ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงจำหน่ายเครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียมตราต่าง ๆ

            บริษัทฯเป็นผู้นำตลาดในเรื่องการผลิตฝาเกลียวและฝาจีบแต่ฝาพลาสติกยังไม่เป็นผู้นำและมีส่วนแบ่งการตลาดในประเภทนี้น้อย จึงอยากจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของฝาพลาสติกโดยจะมีการยกระดับเพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเรื่องฝาให้ได้ ซึ่งได้เล็งธุรกิจน้ำมันพืชด้วยการเข้าไปทำตลาดเพิ่มเติม

          ปัจจุบันตลาดฝาพลาสติกมีอัตราการเติบโตสูงกว่าฝาประเภทอื่น เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์มาก แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์เรื่องการรณรงค์ลดใช้พลาสติกกว่าจะมีสถานการณ์เช่นไรต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตฝาบรรจุภัณฑ์รายเดียวที่มีฝาครบทั้ง 4 ประเภท ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการขายทั่วประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วย ซึ่งมีลูกค้าหลักคือ ลาว พม่า เวียดนามและอินโดนิเซีย โดยรวมตั้งแต่ปี2016-2021มีแนวโน้มเติบโตขึ้น3.6เปอร์เซ็นต์แต่ในภูมิภาคเอเชียมีโอกาสเติบโตมากที่สุดในโลกคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์เพราะผู้บริโภคหลักอยู่ที่ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีตัวเลขความต้องการสูงสุดในประเทศจีนและอินเดียย

50 ปีฝาจีบกับการพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2511 ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งกำลังการผลิตที่มีเพียงพอ บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดขายรวมมากกว่า 2,800 ล้านบาทต่อปี โดยมีผู้ถือหุ้นหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำกัด บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) และบริษัท กรีนสปอต จำกัด

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึก บริษัทฯ ได้พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ด้วยการยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำจากกลุ่มบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทฯ ยังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ให้ความใส่ใจและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบก่อนนำมาใช้งาน กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบต่อลูกค้า บริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงระบบการทำงานให้มีความทันสมัย พร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จัดให้มีการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ขายและเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคที่จะเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ค่านิยมฝาจีบให้ความสำคัญ คือ 1.ลูกค้าต้องมาก่อน 2.คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง 3.เพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานและ4.มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตฝาและให้บริการครบวงจร ที่มีความสามารถในเชิงการแข่งขันสูง ด้วยนวัตกรรมและคุณภาพที่ล้ำหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดอาเซียนและตลาดเป้าหมาย” ด้านพันธกิจ ประกอบด้วย 1.เป็นบริษัทที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้ 2.ผลิตฝาที่มีคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า พร้อมให้บริการครบวงจร 3.มุ่งเน้นเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง 4.รุกตลาดใหม่นอกเหนือจากตลาดเครื่องดื่มและอาหาร 5.สร้างพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีความรู้เป็นเลิศในการผลิตและบริการด้วยจิตสำนึกด้านคุณภาพและความต้องการของลูกค้า 6.เป็นบริษัทที่พนักงานมีความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 7.ยึดถือแนวปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม