46 ปี ธนูลักษณ์ รับ รางวัลเกียรติยศ “CSR DIW Continuous Award 2020” ปรับไลน์ผลิตสู้โควิด-19 ร่วมแบ่งปันหน้ากากผ้า พร้อมจัดโปรโมชั่นช้อปสู้โควิด

บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากว่า 46 ปี ภายใต้แบรนด์ Arrow, Guy Laroche, Daks ฯลฯ รับรางวัลเกียรติยศ CSR DIW Continuous Award 2020 ในงานสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัล และ เกียรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ธนูลักษณ์ยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2563 ในระดับดีเลิศ จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 1,000-2,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทในฐานะผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมด้วยการแบ่งปัน หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย  ARROW หน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งผลิตจากเนื้อผ้า COTTON 100 เปอร์เซ็นต์ เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย ไม่อึดอัด ช่วยปัองกันฝุ่นละออง การกระจายจากการไอหรือจามอีกทั้งยังสามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยมี นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ARROW เดินทางนำหน้ากากผ้าไปมอบให้ สภากาชาดไทย ส่งมอบต่อไปยัง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ

พร้อมกันนี้มีเจ้าหน้าที่และพนักงานลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ เพื่อร่วมแบ่งปันหน้ากากผ้า สู้ภัยโควิด-19 ให้สถานที่ต่างๆได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย-หญิงธัญญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาครอบครัวและไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู

การร่วมแบ่งปันหน้ากากผ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ในครั้งนี้ เพื่อต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพร้อมสู้วิกฤตินี้ ร่วมกับคนไทยทุกคน ที่ผ่านมาธนูลักษณ์ผลิตหน้ากากผ้านาโนแอนตี้แบคทีเรีย มอบให้ชุมชน วัด และโรงพยาบาลสิ่งหนึ่งที่แพทย์เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นคือการใส่หน้ากากอนามัย

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทจากโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ จึงได้ปรับไลน์การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบางส่วนเปลี่ยนมาผลิตหน้ากากอนามัยผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ฝังตัวเข้าไปในเส้นใย เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนใช้ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19

46 ปี ธนูลักษณ์

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จดทะเบียนบริษัทเมื่อ 23 มิถุนายน ปี2518 ตามเจตนารมณ์ของนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์บมจ. สหพัฒนพิบูล โดยได้รับสิทธิ์ ARROW จากบริษัท คลูทท์ พี บอดี้ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

แบรนด์แอร์โรว์ (Arrow) ในยุคนั้นจัดเป็นสินค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงมานับร้อยปี มีวางขายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงตาม Department Store ใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา ตอนนั้นแอร์โรว์ก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเข้ามาโดยตรง นำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์อีกต่อหนึ่งด้วยศักยภาพการผลิตของกลุ่มสหพัฒน์ฯ ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ และโรงงานที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนความมุ่งมั่นจริงจังที่ทางแอร์โรว์เองสัมผัสได้จากการเจรจาพูดคุย ทำให้คุณบุณยสิทธิ์ได้รับข้อตกลงให้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การผลิตเสื้อเชิ้ตยี่ห้อแอร์โรว์จากสหรัฐอเมริกา