ไปรษณีย์ไทย ลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับน้องๆ ในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี

นัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านอำนวยการสายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร และอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำทีมเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับน้องๆ ในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี ภายใต้กิจกรรมส่งสุข ส่งฟรี แฮปปี้ ถึงโรงเรียน ตชด. พร้อมมอบกล่องข้าวและแก้วน้ำประจำตัวให้แก่น้องๆ เพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆ ผ่านศักยภาพด้านการให้บริการที่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย