ไทยโพลิเอททีลีนก้าวสู่ 37 ปี ธุรกิจเครือเคมิคอลส์เอสซีจี เจ๋งคว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในประเทศ

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด TPE เครือบริษัท เอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กลุ่มธุรกิจหลักของเครือซิเมนต์ไทย ดำเนินกิจการผลิตเม็ดพลาสติกประเภท โพลิเอททิลีน และโพลิโพรไพลีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่นำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ มากกว่า 37 ปี

            ล่าสุดธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2562 ประเภทองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประเภทหน่วยงานจากภาคเอกชนจากผลงานต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในไทยหรือ ไซโคลนิก ในงาน Innovation Thailand Expo 2019

นายสุรชา อุดมศักดิ์ Vice President – CTO – Innovation and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดเผยภายหลังขึ้นรับรางวัลว่า สำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประเภทหน่วยงานจากภาคเอกชนที่ได้รับในครั้งนี้มาจากผลงานต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในไทยหรือ ไซโคลนิก โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาโซลูชันด้านระบบสุขาภิบาลโลก ช่วยยกระดับสุขอนามัยที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ห่างไกล และในพื้นที่สาธารณะที่ประสบปัญหาด้านสุขอนามัยจากการขาดแคลนห้องน้ำและระบบบำบัดที่เหมาะสม โดยมีจุดเด่นที่ ระบบบำบัดกากของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียแบบครบวงจร  แยกน้ำและกากของเสียออกจากกันได้ 100เปอร์เซ็นต์โดยไม่ปล่อยของเสียออกสู่ระบบระบายน้ำและแม่น้ำลำคลอง จึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคติดต่อ สามารถหมุนเวียนน้ำที่ใช้ในระบบกลับมาใช้ได้อีก และยังนำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในลักษณะสารปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรได้

“สำหรับต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในไทย เอสซีจีได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกในอุตสาหกรรมสุขาภิบาล เพื่อนำสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะไปสู่ประชากรโลกอีกราว 40 เปอร์เซ็นต์ หรือราว2.5 พันล้านคนที่ยังขาดแคลนระบบสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย”

ทั้งนี้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ภายใต้การทำงานแบบ Open Collaboration ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เราสามารถผลักดันสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ บนฐานงานวิจัยขั้นสูง ผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนา และมีรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น SCG™ HDPE H112PC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวนด์สีดำคิดค้นและผลิตด้วยเทคโนโลยีของเอสซีจีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มีคุณสมบัติที่เหนือกว่ามาตรฐานท่อ PE100 ทั่วไป และ SMX™ Technology เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ที่เอสซีจีคิดค้นขึ้นเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษที่มีความแข็งแรงมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บางลงแต่ยังคงความแข็งแรง นำไปผลิตได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

ในปี 2561 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จดสิทธิบัตรรวม 180 สิทธิบัตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 2,480 ล้านบาท คิดเป็น 53 เปอร์เซ็นต์ของงบวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของเอสซีจี และคิดเป็น 1.1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการขายของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี